ΕΚΣΚΑΦΕΣ

 

Excavations image

Οι εκσκαφες είναι ως γνωστόν εργασίες που αφορούν την αφαίρεση εδαφικού υλικού (δηλαδή χώματος κατά βάση και ότι άλλο υπάρχει) από μια επιφάνεια και μπορούν να εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς. Πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι η θεμελίωση κατά την ανέγερση νέων κτηρίων, όμως μπορεί να σχετίζονται και με άλλες εργασίες όπως την διάνοιξη φρεατίων, υπογείων χώρων, σηράγγων και άλλα σχετικά.

Όπως θα δούμε και στη συνέχεια υπάρχουν διάφοροι τύποι από εκσκαφες, τις οποίες επηρεάζουν πολλοί παράγοντες, με έναν από τους βασικότερους την κατάσταση αλλά και την ποιότητα του εδάφους. Σε κάθε περίπτωση όμως αποτελούν χωματουργικες εργασιες που απαιτούν μεγάλη προσοχή κατά την εκτέλεση αλλά και προεργασία πριν την έναρξη τους, για αυτό και απαιτείται να τις αναλαμβάνουν έμπειρες εταιρείες, με γνώσεις και εξειδίκευση.

Σε αυτό ακριβώς έρχεται να σας λύσει τα χέρια το myConstructor.gr, η κορυφαία πλατφόρμα εύρεσης οικοδομικών συνεργείων και τεχνικών εταιρειών γενικότερα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καταχωρήσετε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ το έργο σας, αφιερώνοντας λιγότερα από 5 λεπτά. Σύντομα οι πιο αξιόπιστες και οικονομικές εταιρείες του κλάδου θα σας στείλουν προσφορά, οι περισσότερες από τις οποίες μάλιστα έχουν ήδη αξιολογηθεί από προηγούμενους πελάτες τους. Έτσι θα κάνετε εύκολα και γρήγορα την πληρέστερη έρευνα αγοράς για κάθε εκσκαφη που σας ενδιαφέρει.

post job button


Πρέπει πάντως να είναι σαφές πως οι εκσκαφες ουσιαστικά παρεμβαίνουν στη φύση και διαταράσσουν τις εδαφικές ισορροπίες, για αυτό και συχνά δημιουργούνται μηχανισμοί και δυνάμεις αποκατάστασης. Έτσι εντείνονται οι κίνδυνοι κατολισθήσεων ή υποχώρησης του εδάφους και για αυτό απαιτείται η κατάλληλη προεργασία. Πρώτα από όλα πρέπει να διερευνηθεί και να εξακριβωθεί η ποιότητα του εδάφους, καθώς παίζει ρόλο αν για παράδειγμα είναι οργανικά εδάφη που σκάβονται πολύ εύκολα, αν είναι γαίες και ημιβραχώδη εδάφη ή ιδιαίτερα βραχώδεις επιφάνειες, που απαιτούν πρώτα τη χαλάρωση του εδάφους πριν ξεκινήσει η εκσκαφη.

Ακόμα πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε χωματουργικη εργασια, πρέπει πρώτα να προσδιοριστούν οι θέσεις όλων των δικτύων (π.χ. ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, τηλεφώνου, αποχέτευσης, φυσικού αερίου κλπ) και αναλόγως των συνθηκών ενδεχομένως να χρειαστεί η απομόνωση ή μεταφορά τους, πάντα σε συνεννόηση με την αντίστοιχη αρμόδια αρχή. Επίσης πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να χαραχθούν τα όρια της εκσκαφης και να χωροθετηθεί περιμετρικά όλη η έκταση, έτσι ώστε να μην είναι εφικτή η πρόσβαση άλλων στο εργοτάξιο πλην των εργαζομένων.

Για να ξεκινήσουμε λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τον τύπο της εργασίας, καθώς γενικά οι εκσκαφες διακρίνονται σε ορισμένες κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν οι γενικές εκσκαφες που αφορούν τις συνήθεις εργασίες με μήκος και πλάτος άνω των 5-6 μέτρων αλλά και οι βαθιές, που είναι παρόμοιες αλλά φτάνουν σε μέγεθος άνω των 6 μέτρων. Ακόμα υπάρχουν οι τάφροι οι οποίες έχουν μεγάλο μήκος αναλογικά με το πλάτος και τέλος τα φρεάτια που έχουν μεγάλο βάθος αναλογικά με μήκος και πλάτος.

Αφού είμαστε εντελώς έτοιμοι, ξεκινάμε πρώτα από όλα με τον καθαρισμό του χώρου με την εκρίζωση και εκθάμνωση ότι δένδρων υπάρχουν, τις κατεδαφισεις κτισμάτων που ενδεχομένως υπάρχουν και γενικότερα την αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος της γης. Όσα από αυτά τα υλικά είναι δυνατόν θα ανακυκλωθούν, ενώ για την διάθεση και απόρριψη των υπολοίπων πιθανόν να χρειαστούν κάποιοι καδοι μπαζων. Στη συνέχεια που θα βγουν μεγάλες ποσότητες χωμάτων χρειάζεται επίσης προσοχή, ώστε να υπολογιστεί πόση ποσότητα τους θα χρειαστεί στη συνέχεια (π.χ. για μπάζωμα των τοιχίων του υπογείου), ώστε να μην απομακρυνθεί αλλά να παραμένει σε κοντινό σημείο.

skins with soil from excavations image


Από εκεί και πέρα, αφού αρχίσουν οι ουσιαστικές χωματουργικες εργασιες συνήθως χρειάζεται να γίνει και η κατάλληλη αντιστήριξη, δηλαδή η υποστήριξη των σκαμμένων τοιχωμάτων. Έτσι θα αποφύγουμε την ενδεχόμενη υποχώρηση χωμάτων και ταυτόχρονα θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα αντιστήριξη απαιτείται στα πρανή όταν δεν έχουν την κατάλληλη κλίση, αλλά και σε γειτονικά κτίσματα, ανάλογα πάντα με την ποιότητα του εδάφους και το βάθος που θα φτάσουμε. Επίσης από άποψη ασφαλείας υπάρχουν πολλές ακόμα λεπτομέρειες που γνωρίζουν οι εταιρείες του κλάδου, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση έδρασης ή κίνησης μηχανημάτων και οχημάτων κοντά στα χείλη της εκσκαφής, καθώς ελοχεύει κίνδυνος κατολισθήσεων.

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ 
ΕΚΣΚΑΦΕΣ

myConstructor steps banner

 

evaluation banner

 

Μια άλλη σημαντική παράμετρος για τις εκσκαφες όπως και για κάθε άλλη εργασία, είναι το θέμα του κόστους. Σε γενικές γραμμές το κόστος εξαρτάται από τα κυβικά μέτρα της εκσκαφης (δηλαδή Εμβαδόν x Βάθος) εκτός αν πρόκειται για εργασίες περιορισμένης κλίμακας, όπου ενδεχομένως το κόστος να είναι κατ’ αποκοπή. Εκτός αυτού όμως η τιμή επηρεάζεται και από την ποιότητα του εδάφους και συνεπώς τη δυσκολία του σκαψίματος. Αυτό αποτελεί έναν παράγοντα που δεν είναι εφικτό να γνωρίζετε εκ των προτέρων, αν και έμπειρες εταιρείες του κλάδου με εξειδίκευση στις χωματουργικες εργασιες πιθανόν είναι σε θέση να εκτιμήσουν.

Προσοχή θέλει στις προσφορές που θα λάβετε, αν περιλαμβάνεται και το κόστος αποκομιδής, ώστε να γνωρίζετε πως δεν έχετε κάποια άλλη εκκρεμότητα μετά το σκάψιμο. Επίσης να παρατηρήσουμε πως συνήθως το κόστος ανεβαίνει όταν στις εκσκαφες προκύψει κάποιος βράχος, καθώς θα δυσκολέψει όπως είναι λογικό κατά πολύ η εργασία, ενώ θα χρειαστούν πιθανόν και επιπλέον μηχανήματα, όπως για παράδειγμα μια σφύρα, εκτός από τους εκσκαφείς που έτσι και αλλιώς απαιτούνται.

Σε κάθε περίπτωση πάντως αν θέλετε να λάβετε συγκεκριμένες προσφορές για το έργο σας από τις πλέον κορυφαίες και αξιόπιστες εταιρείες του κλάδου σε πολύ προσιτές τιμές, το myConstructor.gr είναι η καλύτερη λύση για εσάς. Καταχωρήστε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ το έργο σας στην πρωτοπόρα πλατφόρμα εύρεσης οικοδομικών συνεργείων και σύντομα θα λάβετε όσες προσφορές ζητήσετε, από εταιρείες που έχουν ήδη αξιολογηθεί από προηγούμενους πελάτες τους. Έτσι χωρίς κόπο ή δέσμευση θα πραγματοποιήσετε την πληρέστερη έρευνα αγοράς, από την άνεση του υπολογιστή σας.

post job button


Εδώ ολοκληρώνεται οι ενότητα για τις εκσκαφες, όμως καλό είναι να ενημερωθείτε και για άλλες παρεμφερείς χωματουργικες εργασιες, όπως τις κατεδαφισεις.